Rijschool machtigen

Machtig uw autorijschool met DigiD

Voordat de rijschool het praktijkexamen voor u gaat aanvragen moet u daar eerst toestemming voor geven. Dat doet u met een machtiging. Voordeel hiervan is dat u direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen of toets voor u heeft gereserveerd of als deze is verschoven. Daarnaast zijn uw adresgegevens automatisch voor uw rijschool beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR.

Het machtigen doet u op mijn.cbr.nl met uw DigiD. DigiD is uw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Geef deze nooit aan een ander. In de flyer staat precies wat u moet doen om uw rijschool te machtigen. De machtiging blijft geldig tot u bent geslaagd. Wilt u de machtiging eerder intrekken, lees dan eerst de machtigingsvoorwaarden.

Ons registratienummer is: 6127N3

Reservering

Uw rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop u geen examen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie. Bij de meeste rijscholen kunt u, in overleg met uw instructeur, zelf uw tijdstip van afrijden bepalen.

Bij de examenaanvraag hoort uw Eigen verklaring, een formulier met tien vragen over uw gezondheid. Dit formulier wordt door uw rijschool digitaal naar het CBR gezonden, behalve als u een of meerdere vragen met ‘Ja’ moet beantwoorden. In dat geval vult u een papieren Eigen verklaring in, die uw rijschool naar het CBR stuurt.

Een praktijkexamen voor de personenauto kunt u op verschillende tijden afleggen vanuit een CBR-examencentrum. U kunt daarbij voor praktijkexamens kiezen uit circa 55 locaties.

Tip:
Noteer bij de aanvraag van uw DigiD de door u gekozen gebruikersnaam. Deze heeft u - samen met de per post te ontvangen activeringscode - nodig om uw DigiD te activeren. Als u deze vergeet kunt u namelijk pas na 20 dagen een nieuwe aanvraag voor DigiD indienen!